Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-04-11

 

Hur förändras våra liv av Internet?

Jonathan Livingstone Seagull Är du intresserad av hur vi påverkas av den pågående kommunikationsrevolutionen? Mobilen, internet med sökning och sociala nätverk har snabbt förändrat våra vanor. Fokus publicerar idag Veckans Reportage med fem inslag som du kan läsa på webben. Fredrik Wass, bisonblog.se, har skrivit ett reportage om vad IT-utvecklingen i praktiken har medfört för våra sociala relationer i den intressanta artikeln Molnet förändrar allt.

I slutet av artikeln finns länkar till de fyra andra inslagen - om mobilen som en genväg till nätet, om de stora drakarnas kamp om annonsintäkter, framtidsvisioner från åtta experter om hur samhället förändras av internetanvändningen och en historik. Se också den uppmärksammade videon The Machine Is Us/ing Us om Webb 2.0-utvecklingen.

Mycket trevlig helgläsning väntar!

Foto: Tut Hoeg

Länk Nyckelord: , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips