Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-04-21

 

Sök fram Googlebilder med CreativSpace

CreativSpace Sökmotorn för bilder

CreativSpace söker visuellt bland Googles bilder. Skriv in ett sökord och bläddra sedan igenom träffarna med reglaget och använd pilarna till efterföljande sidor. Det är väldigt enkelt, blir överskådligt och vackert! Men kolla upp copyright för bilden innan du använder den offentligt.

via TechCrunch

Länk Nyckelord: Andra bloggar om: , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips