Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-04-19

 

Folkhemmet har lagt grunden för IT-intresset hos svenska seniorer

91-årig IT-intresserad dam Vi har Folkhemmet och jämlikhetsarbetet sedan andra världskriget att tacka för att Sverige ligger i absoluta framkanten vad gäller internetanvändning i världen hos äldre. Den slutsatsen drar Olle Findahl efter många analyser i senaste rapporten från World Internet Institutet. Du kan ladda ner den 36-sidiga rapporten från webben - Internet i ett internationellt perspektiv Del 2. Sverige i världen.

Visst är Sverige fortfarande ett 2/3-delssamhälle. Många äldre är utestängda från internets tjänster. Men andelen seniorer som står utanför är mycket större i andra länder än i de nordiska. Och det finns gott hopp om att fler svenska seniorer framöver kommer att hoppa på tåget i den sekundära spridningsprocessen som det kallas, vilket betyder att seniorerna kommer starkt, när tekniken väl är på plats.

Internetanvändning hos yngre och äldre i åtta Europeiska länder Forskarna analyserar användningen av internet och kan visa att många av de konventionella förklaringarna till Sveriges topposition inte ger en korrekt bild - det är inte den höga utbildningsnivån, den ekonomiska välfärden, den uteblivna IT-politiken, personaldatorreformen, de fasta telefonuppkopplingarna eller den höga urbaniseringsgraden som kan förklara varför svenska seniorer använder internet i större utsträckning än seniorer i andra länder.

Nej, de svenska pensionärerna skiljer sig från seniorer i andra länder genom sin stora nyfikenhet och intresse för tekniska nymodigheter - ett kulturarv som vi kan tacka FolkhemsSverige för när vi växte upp. Vi blev mindre bundna till gamla traditioner och värderingar. Då är det lättare att se praktiska fördelar av nya tekniker, menar Olle Findahl.

Det här är intressanta slutsatser som är till glädje för både oss seniorer som kan hålla oss alerta och pigga och för de yngre generationerna som vi inte behöver luta oss så tungt emot.

Läs mer:
CIO Sweden: Folkhemmet bakom nätets spridning - Svenska pensionärer surfglada
Internetworld: "55-plussarnas nätanvändande är unikt"
Computer Sweden: Folkhemmet skapar svenska surfare - Historiskt avtryck i webbanvändandet
Surftips - Seniorer: "Internet öppnar världen för oss seniorer!"
Surftips - Seniorer: SeniorSurf 2007 - IT för äldre

Bildkälla: FlickrCC/mhofstrand

Länk Nyckelord: , , , , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips