Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-06-01

 

BBC illustrerar hur webbanvändningen ökat i världen

GlobalWebbanvändning Titta på BBCs interaktiva karta om den globala utvecklingen av webbanvändningen åren 1998 - 2008. Det tar mindre än en halv minut! Klicka på knappen nere till vänster "Watch the Internet spread around the world" i bilden.

Tänkte du på att väldigt mycket hände under de sista åren! Och att Skandinavien tillsammans med USA, Canada och Australien var väldigt tidiga. Faktiskt ledde Island, Sverige och Nya Zeeland webbanvändningen 1998. Färgen visar hur många procent av befolkningen som använder Internet.

Under fliken How it works finns det en serie bilder som visar hur webben fungerar. Enkelt och åskådligt! Du hittar mer intressant information under de övriga flikarna.

via JaO's Blogg: Nettets 100 største

Etiketter: , , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips