Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-06-17

 

SPF tar strid mot ålderismen

SPF ordf Karl Erik Olsson SPF - Sveriges Pensionärsförbund - SENIORER I TIDEN - började sin kongress idag i Ronneby med tal av ordförande Karl Erik Olsson och äldreminister Maria Larsson. Du kan läsa mer om deras tal i SPFs tidskrift Veteranen.

KE Olsson lyfte fram det skriande demokratiunderskottet idag när seniorer 65+ utgör 25% av valmanskåren men företräds i riksdagen av bara 1% invalda riksdagsledamöter. Seniorerna måste bli en aktiv part i svensk äldrepolitik!

Även Maria Larsson vill bekämpa ålderismen och hon talade bland annat om SPFs projekt "Passion för livet" som sätter hälsofrämjande arbete i fokus

Var med och tävla i Veteranens fototävling eller njut bara av fint fångade bilder!

Du kan läsa synpunkter som strömmar in under kongressen i Twitters diskussionsflöde - #spfkongress

Uppdaterat 19 juni 2011.

Ålderism-förslaget vann gehör. I arbetet mot ålderismen föreslås förbundet nu inrätta en starta-eget-service, ändra bilden av äldre som tärande utan inlärningsförmåga samt bekämpa ålderismen i språket, arbetslivet, vården och socialförsäkringssystemet. .... En omfattande IT-vision stod också på önskelistan hos en del.

Etiketter: , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips