Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-14

 

Bra alternativ till stora epostbilagor


Nu när många fotograferar med digitalkamera och vill behålla hög kvalitet på bilderna, så blir filerna stora. Alltför stora för att skickas som epostbilaga.

Men det finns bra gratisalternativ när man vill dela med sig av sina foton! Med eSnips får du 1 GB gratis utrymme på nätet, där du kan skapa delade mappar eller privata mappar mycket enkelt och säkert. Titta gärna på deras presentationsguide i sju steg.

Man registrerar sig med epostadress och lösenord. Sedan kan man ladda ner eSnips verktygslist. Och så är man igång.

För att dela foton med vänner skapar man i My Shared Folders en första mapp och namnger den. Sedan laddar man upp alla foton som man vill dela med sig av. Man kan skriva kommentarer till varje bild om man så vill.

Slutligen är det bara att ange epostadresserna till alla vänner och skicka iväg. De får då en länk i mailet, så att de lätt kommer åt bilderna. Men berätta att de måste bläddra ner på sidan för att hitta fotona.

De kan välja att se bilderna en och en eller som bildspel. De kan också skriva kommentarer till varje bild och kommentarerna kommer automatiskt in på webben utan att de behöver skriva och tacka för bilderna. Det betyder att mottagaren av bilderna inte behöver logga in. Men de blir säkert så intresserade att de själva vill öppna ett gratiskonto. De kan naturligtvis också kopiera de bilder som de tycker om och spara till sin egen dator. Dina vänner får automatiskt meddelande när nya filer läggs in i mappar som de fått tillträde till.

Ett tips: Lägg gärna in ett foto på dig själv. Man kan naturligtvis dela med sig av alla typer av filer, stora textfiler, musik etc. Med verktygslisten för PC kan man också klippa ut texter, länkar och bilder när man surfar på internet och spara till eSnips. Mycket praktiskt!

via eHub


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips