Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-17

 

Spara webbklipp med Clipmarks

Gör du som jag - sparar ibland bara vissa delar av en artikel som du läst på webben? Då måste jag hitta på ett bra system för att dokumentera klippet, så att jag får med både länken, artikelrubriken och vem som tipsade om innehållet, vilket kan vara ganska krångligt och tidskrävande. Annat var det på den gamla goda tiden med Klippböcker, sax och klister. Fast kanske inte!

Bokmärkning/Spara som Favorit sparar ju en länk till hela artikeln och det hjälper inte om jag snabbt vill komma åt bara det mest intressanta i artikeln.

Nu finns det lilla verktygsprogrammet Clipmarks. Hurra för det! Ett fantastiskt program som gör allt ovan och mycket mer. Det är dessutom gratis! Man kan också lägga ut sina klipp på webben för alla som eventuellt kan vara intresserade av samma saker som jag är. Den nya webben - Web 2.0 - bygger mycket på att alla delar med sig av upptäckter som man gör på webben.

Clipmarks är nytt och finns inte på svenska. Det finns en webbdemonstration som gör att man ändå förstår ganska väl hur man skall göra. Enda språkproblemet verkar vara att när man namnger nyckelord för att underlätta sökning senare - nyckelord som på engelska heter tags och på svenska ofta kallas taggar eller etiketter - blir det konstiga bokstäver om man använder våra svenska å,ä och ö.

När man registrerat sig och laddat ner programmet Clipmarks till sin egen dator skall man gå in i menyn View > Toolbars > Customize vilket innebär att man kan anpassa verktygslisten och aktivera ikonen "clipmarks" genom att dra den till verktygslisten i webbläsaren.Därefter kan man börja göra urklipp. När man befinner sig på en webbsida med intressant innehåll, klickar man på "clip it" i verktygslisten och för pekaren över den text som man vill klippa ut. En orange rektangel lägger sig runt ett textavsnitt. Klicka inuti rektangeln och det blir ett grönmarkerat klipp. Man fortsätter sedan och klickar på alla stycken som man vill ha med i urklippet. När man är nöjd avslutar man genom att i verktygslisten klicka på "Save it." Då sparas allt och man får upp ett formulär där man skall skriva in Rubrik, ange lämpliga nyckelord och skriva eventuella kommentarer. Man kan också göra egna mappar att lägga klippen i och namnge dem så att det blir lättare att hålla ordning på klippen. Klart!

Nu finns dina urklipp hos Clipmarks och visas på din egen hemsida som heter http://www.clipmarks.com/user/dittanvändarnamn/.

Här kan du sedan läsa dina urklipp, läsa andras urklipp - Public Clipmarks och kommentera dem samt läsa andras kommentarer under Chatter - prenumerera på urklipp med vissa nyckelord, bestämma att det du sparar skall bli öppet tillgängligt på webben för andra, kanske lägga ut dina urklipp på din blogg eller hemsida som en ClipRoll, vilket är mycket enkelt.

Det blir väldigt lätt att samla information som intresserar mig och som jag vill kunna återkomma till och använda senare med Clipmarks. Programmet är definitivt värt att pröva! Det finns en blogg från upphovsmannen med bloggnotiser om nyheter och hur man kan använda Clipmarks.

Jag läste en intervju med upphovsmannen - och då förstod jag det här programmets stora potential - en mycket läsvärd artikel!

via Robin Goods Internettips

Etiketter: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips