Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-29

 

Flera tankar om tid...

Bodil Jönsson, känd för de flesta, har invigt nya Arbetsmiljöhögskolan i Lund. Då höll hon ett inledningsanförande, som vi kan läsa på webben med många fina bilder och tänkvärda funderingar.

Pacemaking är ett viktigt begrepp som hon myntar och diskuterar - orsaker, effekter och motåtgärder mot stressrelaterad ohälsa. Hon ställer bland annat sju frågor om takten i dagens samhälle och resonerar kring frågorna på sitt kloka sätt. Läs t ex:

Avsnittet 3. Varför främst äldre kvinnor? (sid 13 av 28).

Avsnittet 6. Kan samhället överhuvudtaget fungera på de här premisserna? (sid 21 av 28).

Avsnittet 7. Vad har vi hittat och vad har vi tappat i flexibilitet och rörlighet? (sid 23 av 28).


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips