Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-28

 

Svenska forskare i Nature om korallrev

Två forskare vid Stockholms universitet skriver om korallrevens framtid i senaste numret av den ansedda vetenskapstidskriften Nature. Tillsammans med två australiensiska forskarkollegor menar de att ett nytänkande behövs inom både forskning och naturvård om korallreven ska kunna räddas. Den nya studien är förstasidesnyhet och upptar hela framsidan samt sju sidor inne i tidskriften.

Som ofta är det vi människor som bidrar till att balansen i miljön rubbas. När haven fiskas ut på läckra fiskar som är algätare och som alltså håller rent i korallreven, ja, då förändras livsmiljön för korallreven med många andra följdverkningar.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips