Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

På resa men med tillgång till Favoriterna!

För den som använder dator på bibliotek och vill spara adresser och favoriter eller för den som reser eller använder flera olika datorer. Favorite.nu ger dig möjlighet att spara adresser, favoriter som du kan spara i kategorier som du själv skapar, komma åt dina mailkonton, skapa kalender, tillgång till deras portal (t ex datorer, Internetresurser, media) mm. Det kostar ingenting och registreringen är enkel. Favorite.nu är reklamfinansierad.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips