Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Guldlänksvinnare 2004

Vinnare till Guldlänken inför finalen på konferensen Offentlig@Rummet den 3 juni 2004 i klassen bästa e-tjänst blev Tullverket och Stockholms Läns Landsting (inte AMS och Vårdguiden) och vinnare i klassen Bästa Samverkan blev Nutek (inte Väntetider i Vården).Ingen har nominerats till Bästa e-demokrati för bidragen höll inte måttet i år.

Om Offetnliga Rummet: "Den årligen återkommande konferensen Offentlig@rummet belyser hur den offentliga sektorn - statliga myndigheter, landsting och kommuner - kan använda Internet interaktivt för att:
- fördjupa och bredda den demokratiska dialogen.
- öka tillgängligheten för allmänheten till offentliga tjänster."


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips