Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-28

 

KartOO - en grafisk sökmotorKartOO är en metasökmotor som visar upp sökresultaten grafiskt - som ett nät av samband mellan de hittade sajterna. Grafisk metasökmotor innebär att när man sänder iväg sin sökning går den till en mängd med olika sökmotorer som samlar ihop resultaten av sökningen till interaktiva kartor.

KartOO använder FlashPlayern för att rita de interaktiva kartorna och FlashPlayern finns installerad på de allra flesta datorer. Annars kan man klicka på länken Installera FlashPlayer. Man kan också se resultatet av sökningen som en serie listor om man inte har FlashPlayer på sin dator - men det ger inte alls rättvisa åt den här fantastiska sökmotorns egenskaper att åtskådliggöra sökresultatet visuellt.

Hur viktiga de sökta sidorna är representeas av hur stora de blir som bilder vid sökningen. För pekaren över sidorna, så kan du läsa vad sidan innehåller (på engelska eller på fyra andra språk, dock inte på svenska). Man söker med vanliga sökuttryck
eller med naturligt språk (på engelska) och avslutar då sökninguttrycket med ett frågetecken.

Sök till exempel på uttrycket - IT för seniorer- och kom underfund med hur KartOO fungerar.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips