Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Panikångest botas via nätet

Panikångest går ju tyvärr inte bara över med åren. I en ny avhandling från Uppsala Universitet framgår att kognitiv beteendeterapi via Internet botar ångest lika bra som traditionell behandling med personliga möten. Forskaren har visat att nio av tio personer som påbörjar nätbehandlingen och genomgår 12 - 15 behandlingar är fria från sina paniksymtom vid tolvmånadersuppföljningen. Patienterna vågar göra saker som de tidigare har undvikit, och har trots detta väsentligt lägre ångest och nedstämdhet, och en ökad livskvalitet.

(Källa: forskning.se)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips