Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Sitter du rätt framför datorn?

Det skadar aldrig att läsa mer om hur man ordnar arbetsmiljön vid datorn, t ex stol och skärmhöjd så att ergonomin blir bra vid datorn och så att man kan undvika t ex musarm.

(via SNS-medlemmen Yngve Melanders hemsida)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips