Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-29

 

Målstyrning saknas för 24-timmarsmyndigheten

Regeringen har hittills misslyckats med sin vision om 24-timmarsmyndigheter. Riksrevisionen ger svidande kritik i sin senaste rapport. Brist på målstyrning och uppföljning är de allvarligaste punkterna.

Computer Sweden uppmärksammar den 29/6 2004 om en kritisk rapport från Riksrevisionen. Riksrevisorn Kjell Larsson vill sätta fart på regeringen.


Regeringen står mållös

Även Stockholms Handelskammare kritiserar regeringen för att den inte får tillräckligt mycket gjort på IT-området. Särskilt viktigt är det att snabbt se över lagregler för att främja e-handel och att satsa mera på IT-säkerhet anser organisationen.

Regeringens arbetsgrupper fungerar inte bra. Generellt sett anser Handelskammaren att regeringen satsar för mycket på olika typer av arbetsgrupper: IT-strategigruppen, 24-timmardelegationen, e-nämnden, med mera.

- Risken är att myndigheterna lutar sig tillbaka och väntar på att grupperna tar initiativ, i stället för att själva agera. Varje enskild generaldirektör borde själv sätta upp tydliga mål för hur IT kan föras in i verksamheten, mål som sedan också ska följas upp. Vi tror att grupperna gör mer skada än nytta, säger Nicklas Lundblad.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips