Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-29

 

Peter Englund om IrakkrigetEtt år efter Irakkrigets start skriver historikern Peter Englund om beslutsprocessen som ledde fram till kriget. Han har läst tre nyligen utgivna böcker, som måste granskas som partsinlagor. Han skildrar dogmatikerna som styr USA och bakgrunden till århundradets strategiska misstag.

.... Lästa i ett sammanhang, så att säga lagda ovanpå varandra och genomlysta, framträder vissa mönster och tydliga överenstämmelser, alla intressanta. Och skrämmande....

....Nej, oljan syns inte ha varit det avgörande skälet. I stället går det att ana något annat som på sätt och vis är mycket, mycket värre....

....För den chockerande sanningen är att beslutet om krig inte verkar ha föregåtts av några överväldigande mängder med analys. På den punkten är alla de tre författarna överens....

Bildkälla


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips