Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Riva ålderstrappan?

Birgitta Odén, professor i historia, Lund, formulerar tankar och eftertankar till utredningen Senior2005 som nu är ute på remiss. Tänkvärd läsning från en person med ett långt perspektiv bakåt i tiden!


"Men hur river man en ålderstrappa, en symbolisk bild av åldrandet? Vad river man ned i en tusenårig tradition? Vad förlorar man och vad vinner man? Vad vill man utveckla för alternativ till den rivna ålderstrappan? Och varför behövs denna rivning av en traditionell föreställningsram om livets betingelser just nu ? inför planeringen av mötet med det ökande antalet gamla i vårt samhälle."

...."Men det betyder också, att den planerade äldrepolitiken lämnar den fjärde ålderns gamla därhän ? de som är 80 år eller äldre. Detta har uppmärksammats av flera remissinstanser."

(Källa: Arbetsmaterial för Ålderstrappan, Senior2005, Riv Ålderstrappan, 15/1 2004).


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips