Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Bli kunnig datoranvändare!

Prenumerera på PC för Alla och/eller på InternetWorld och få rabatt som SeniorNet-medlem. Båda är tidskrifter med massor med användbara tips och länkar till intressanta webbsidor att besöka.

PC för Alla har också gratis IT-utbildningar både för nybörjaren och för den som kommit en bit på IT-vägen och en matnyttig hemsida. Man kan dagligen få hem IT-tips av allehanda slag med epost utan kostnad. Den som är prenumerant på tidningen PC för Alla kan dessutom utan kostnad utbilda sig med 60minuter.com-kurser - ett 50-tal kurser på alla kunskapsnivåer - som det tar just 60 minuter att genomföra och som avslutas med ett kunskapsprov.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips