Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-06

 

Bättre med platt skärm på datorn

Platta datorskärmar, s.k. LCD-skärmar, är lättare och mindre skrymmande och därför enklare att placera på ett ergonomiskt
fördelaktigt sätt. Det är på många sätt bättre att arbeta vid en sådan skärm än vid en vanlig, rundad CRT-skärm. Det visar en studie av muskuloskeletala och ögonrelaterade besvär vid datoranvändning.

Besvären i muskler-skelett gällde huvud, hals, nacke, skuldra, axel, armbåge, handled, bröstrygg, ländrygg, höft/lår och knä. Sjuttio procent av dessa besvär var vanligare vid CTR-arbete. I 22 procent var besvärsfrekvensen densamma för båda typerna av skärmar, främst i handleder och armbågar.

När det gäller ögonen orsakade CRT-arbete mer obehag i sju av åtta studerade parametrar. Åtta av nio personer läste fler sidor utan problem på LCD-skärmen, den nionde lika länge på båda skärmarna. Fem av åtta valde LCD för rörliga bilder,
tre föredrog CRT.

Studien visar också att exponering för flimmer, elektromagnetiska fält och värme minskar i samband med övergång till LCD-skärmar.

Projektledare: Per Nylén, Arbetshälsa, Arbetslivsinstitutet i Stockholm


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips