Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-05

 

Saturnus ringar i upplösning?

Saturnus berömda ringar tycks vara på väg att upplösas och kan vara borta om cirka 100 miljoner år.

...Forskarna grundar sin teori på de spår av syre som rymdsonden har påträffat runt Saturnus. Syret kan vara bevis för kollisioner mellan föremål i Saturnus så kallade E-ring, som mestadels består av is. Syret kan ha frigjorts när ispartiklarna slagits sönder....

Dagens Nyheter har en serie artiklar och bildspel om rymdsonden Cassini.

Senaste nytt
- På väg in i Saturnus ringar
- Bejublad triumf för "Cassini"
- "Cassini" närmar sig Saturnus
Multimedia
- Rörlig grafik: "Cassinis" Saturnusfärd
- Grafik: "Cassinis" färd
- Webbteve: Direktsändningar från Nasa
Länkar
- "Cassinis" webbplats (Nasa)
- Mer om "Cassinis" Saturnusfärd (Nasa)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips