Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-05

 

Ett gott skratt förlänger livet!Sådan tur då att förmågan att uppskatta humor och skratta inte förändras med ålder! Det är skönt att höra med tanke på hur viktigt det är med humor är i vårt umgänge med andra. Vilken livskänsla det ger att få glädjas åt ett härligt skämt. Och vilken hjälp det kan vara, när motgångarna hopar sig, att skämta om dem, inte minst när vi blir äldre.

Men om vår mentala förmåga är nedsatt på äldre dar innebär det också att det kan vara svårare att förstå och skratta åt mer komplicerade skämt. Forskarna har intresserat sig också för detta. Läs mer om hur de undersöker detta (på engelska). Här finns också mer om biologin bakom humor (på engelska). Det är viktigt att en liten del i frontalloberna i hjärnan är intakt, ett belöningscentrum. Så faller pusselbitarna om humor på plats.

Bildkälla


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips