Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-03

 

Kulturen i Lund utsett till Årets Museum 2004

Foto: Modernism - Silverkanna av Wiven Nilsson


Motiveringen till utmärkelsen lyder:
"Kulturen i Lund rör sig obehindrat mellan folkbildning och nöje, historia och samtid, smalt och brett. I en verksamhet utan pekpinnar och som inte väjer för det obekväma, fördjupar museet kunskapen om människan och hennes identitet. Kulturen i Lund utmanar ständigt sina besökares rädslor, fördomar och invanda tankemönster."

Under "Utställningar" på hemsidan kan man söka sig fram via följande länkar:

Bokkulturen
Kulturernas Glas
Makt, prakt, identitet
Masker
Metropolis
Modernismen
Silver och keramik
Ting för lek
Universitetsmuseet


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips