Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-05

 

Epost - robust kommunikationsform?

Infontology är en svensk webblogg som tar upp intressanta teman om vår uppkopplade värld. Senast har de två författarna till Infontology skrivit om eposten och ifrågasatt om den är en robust kommunikationsform. Jag saxar från den första artikeln och länkar till de efterföljande för den som blir intresserad att läsa allt i ett streck.

"Epost är väl den internetteknologi som används av flest, och som därmed också har störst andel användare utan en djupare kunskap om IT. Epost har funnits med som "killer app" under hela IT-revolutionen och de protokoll som den bygger på är i grunden väldefinierade och testade miljarder gånger under många år. Trots detta känns det ofta som om inte ens epost är "robust" i den bemärkelsen som en pelare till informationsmotorvägen bör vara robust.....

....En svaghet som har funnits inbyggd i systemet från början, och som konstigt nog inte ifrågasätts särskilt mycket är möjligheten att sätta upp vilken epostadress som helst som avsändare av meddelandet: jag bara lägger upp ett nytt konto i min epostklient, och så kommer det ett email från nån helt annan fram till mottagaren! Bara genom att visa detaljerade brevhuvuden kan mottagaren se vem som egentligen skickade brevet, och vem kollar så noga, om det är ett brev som mycket väl skulle kunna vara autentiskt?

Detta utnyttjas sen en tid av skräppostare, och senast idag fick jag ett skräpbrev, skickat med mig själv som avsändare för att undgå skräpfiltreringen...

En annan svaghet i epostsystemet kom när epostklienterna började konfigureras för att visa html-kod i breven. Till dess var det tydligt var brevet började och slutade. Det fanns text och det fanns bilagor, och separationen var tydlig för de flesta användare (även om många öppnade bilagor som de inte borde öppna...)....

..... är det nu väldigt lätt att implementera ett mottagningskvitto för epost. I vanliga fall är det ju omöjligt att veta om mottagaren har läst ens brev, men om avsändaren skickar med en länk till en bild som heter något där mottagarens epostadress ingår i urlen, då får avsändaren reda på att det är en giltig epost-adress i och med att epostklienten försöker läsa in bilden"....

/Simon

May 25, 2004
Epost -- en robust kommunikationsform? (del 2)

June 03, 2004
Epost -- en robust kommunikationsform? (del 3)

July 01, 20
Elektronisk frihet ? en utopi?|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips