Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-06

 

Hon forskar om det friska hos människan

- Det friska hos människan intresserar mig ? inte det sjuka, förklarar professorn i epidemiologi Anna Winkvist vid Umeå universitet. En av de stora utmaningarna är att få fram ett säkert underlag för framtida kostrekommendationer. Vad betyder livsstilen för risken att få t.ex. bröstcancer? Med hjälp av den stora Västerbottenstudien hoppas forskarna få svar på flera frågor om vår hälsa och risken för att ådraga sig olika sjukdomar....

- ...jag ser Västerbottenstudien som en guldgruva, där mycket återstår att gräva fram. Här finns blodprover och enkätsvar om kostvanor, alkoholvanor och social situation hos alla 30-, 40-, 50- och 60-åringar i Västerbotten som deltagit i det förebyggande hälsoprojekt som kallades Västerbottenprojektet och som startade 1985. Sammanlagt finns här provsvar och enkätsvar från cirka 80 000 personer! ...

- Genom att utgå från cancerregistret eller dödsorsaksregistret kan vi se vilka individer som fått någon allvarlig sjukdom. Sedan kan vi plocka fram varje individs blodprov och enkätsvar och ta reda på hur han eller hon levde, hur matvanorna såg ut och om det finns något som kan sättas i samband med sjukdomens uppkomst. Fördelen är att vi har diagnoserna och kan nysta oss tillbaka till varje patient ? tack vare kombination personnummer och biobank.....

...Stämmer det att kvinnor som äter mycket frukt och grönsaker minskar risken att få bröstcancer? Den frågeställningen är utgångspunkt för ett annat av de forskningsprojekt som FAS finansierar.....

Forskargruppen har undersökt kvinnornas blodprov för att se om där fanns spår efter olika vitaminer och andra ämnen som anses ha en viss skyddseffekt. En rad antioxidanter som vitamin A,C, E och selen har studerats och slutsatsen blir att de kvinnor som har spår av karotenoider i blodet har ett bättre skydd. Vissa fettsyror ? framför allt Omega-3 som finns i fet fisk ? har också ett samband med minskad risk för bröstcancer, även om resultaten inte är signifikanta....

...Dessutom tycks naturliga östrogener som finns i växtvärlden, ha samband med en lägre risk för bröstcancer. Sådana fytoöstrogener finns bland annat i rågmjöl, bönor och kål....

Läs hela intervjun under Fokus på...


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips