Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-02

 

Nio raka frågor till Ulrica Messing

Saxat ur intervjun i Computer Sweden den 2 juli 2004:

...Vad anser du om Handelskammarens kritik mot att de olika grupper ni tillsatt - IT-strategigruppen, 24-timmarsdelegationen och så vidare - bidrar till att myndigheterna själva inte tar sitt eget ansvar på allvar?
- Många aktörer är inte en risk utan en möjlighet. Det är samma sak med jämställdhetsfrågorna, där behövs ingen särskild minister. Frågan måste in överallt. Enda chansen för oss att fortsätta att vara en ledande IT-nation är att vi har många aktörer som bidrar.
- IT är ingen isolerad företeelse. Vi blir ibland fartblinda. Det är lätt att mäta antalet IT-företag, och visst har dessa gått tillbaka, så är det. Vad vi missar är genomslaget för IT i samhället. Där har det inte gått tillbaka, tvärt om.....


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips