Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-02

 

Sverige kan lära av Barcelona!

Den självständiga regionen Katalonien med betydelsefulla Barcelona som huvudort för ca 6,5 miljoner invånare har kommit mycket långt med att införa 24/7, dvs det vi kallar 24-timmarsmyndigheten. Dessutom har de genomfört det snabbt, fr o m juli 2001.Projektet CAT 365, som hanterar portalen, har som mål att bidra till förbättrade relationer mellan den offentliga verksamheten, medborgarna och näringsliv. Detta kan man läsa i Statskontoret senaste informationsbrev på sidan 31.

Till projektet har hört att definiera en teknisk plattform, utveckla digitala signaturer, inrätta ett call
center som är öppet dygnet runt alla dagar under året. Ett crm-system (kundtjänstsystem) utvecklades liksom ett för att hantera betalningar över nätet. Hela CAT365-projektet har hittills kostat 80 miljoner euro.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips