Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-01

 

Jag mötte döden idag

Döden inträffar alltid förr eller senare, men just på denna avdelning var det många som var mycket sämre än du. Ingen anade någonting, och nästan alltid är den så, döden, överraskande.

(Källa: Sourze, 27/6 2004)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips