Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-02

 

Karlavägens svar på MIT

Anders Lotsson, journalist hos Computer Sweden, hälsade på hos Interaktiva Institutet i Stockholm före midsommar, tekniskt innovationscentrum. Inom SeniorNet Sweden har vi mest hört om KomITs verksamhet vid Göteborgsinstitutet. Här är några smakprov från artikeln:

...Forskarna är en mix av ingenjörer, konstnärer, formgivare och humanister, fast vem som är vad går inte att avgöra.:....

...Studions stora succé är datorspelet Brainball, som man bara kan vinna om man är mer avspänd än motståndaren. Det är en bordsskiva, ett pannband för varje spelare för att mäta hjärnaktiviteten - eller avsaknaden därav - och en boll som placeras mitt på bordet. Sedan ska man genom icke-tänkande fösa bollen till motståndarens halva av bordet och i mål. Med långsamma utandningar och ofokuserad blick går det....

...en annan fullträff. Ett pekdon i form av en ficklampa. Det är så enkelt och självklart att jag undrar varför ingen har tänkt på detta tidigare.
-Det är som en fjärrkontroll. Den sänder en kodad signal med infrarött ljus. Och man ser vad man pekar på....

....Extrem formförändring visar arkitekten Pablo Miranda upp. Hans arbetsområde är fullt av modeller av byggnader, som ser rätt vanliga ut, men på hans datorskärm pågår ett märkligt konstruktionsarbete - han använder genetiska algoritmer för att slumpa fram byggnadsformer. De användbara husen sparas och vidareutvecklas, de hopplösa sorteras bort....

....Brainbar, en sanslös konstruktion som brukar skapa köer på personalfesterna. Det är som Brainball, fast med drinkar - den automatiska drinkblandaren känner av ditt sinnestillstånd medelst pannband och blandar till något som hjälper. ...

Om Interaktiva Institutet

- Interaktiva institutet startades som ett systerlab till MIT Media Lab i USA. Det grundades 1998 med finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning. Stiftelsens pengar kommer från de nedlagda löntagarfonderna.
- Målet är att institutet ska bli ett internationellt erkänt forskningsinstitut inom digital teknik.
- Institutet finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Piteå, Umeå, Åre Eskilstuna, Visby och Växjö. Chef är Kenneth Olausson.
- Institutet anställer forskare och ingenjörer, men ger ingen utbildning.
- Rekryteringen sker på vanligt sätt, men för många jobb finns det i praktiken bara ett fåtal kvalificerade sökande.
- Uppfinningar som är färdiga för produktion tillverkas och marknadsförs av bolaget Interactive Productline, www.i-p.se.

Institutets webbplats finns på http://w3.tii.se


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips