Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-29

 

Grönlandsisen smälter i allt snabbare taktMan hör hur isberget klyvs. Därefter ett dån när delarna kanar på isen och slutligen med ett oerhört brak faller ner i Atlanten och ljudet ger eko bland bergen. BBC News rapporterar om en resa med helikopter tillsammans med den danske geologiske forskaren Carl Boggild, som har satt upp 10 mätstationer, vilka automatiskt sänder data via satellit till Köpenhamn för studier av hur snabbt isen smälter.

Resultaten hittills är alarmerande. På sina håll sjunker nu isens yta med en hel meter per månad, tio gånger snabbare än för bara några år sedan.

Allt varmare luft spelar en stor roll, men forskarna uttalar sig försiktigt om klimatförändringarnas betydelse. Men ett är säkert - när stora isberg faller i vattnet allt oftare sker två saker - havsnivån ökar och tillskottet av färskvatten från snön kan störa strömmar i Atlanten, inklusive Golfströmmen.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips