Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-25

 

Mycket att uppskatta som svensk!DN uppmärksammar att Newsweek - som för några år sedan utsåg Sverige till världens hetaste IT-land - idag ser andra företräden i Sverige. Kombinationen av hyfsad medelinkomst, hälsa, demokrati, miljömedvetenhet och ärlighet ligger till grund för utnämningen Bäst i världen uppslaget på förstasidan. Utbildning, social välfärd och små framgångsrika forskningsföretag inom bioteknik bidrar till att Sverige kommer högt på bedömningsskalan, där det är balansen, dvs helheten, som värderas.

Läs hela artikeln i Newsweek som har en intervju med Hans Wigzell, tidigare rektor vid Karolinska Institutet, som berättar om dagens småskaliga svenska bioteknikforskning.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips