Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-26

 

Gratisdatorns dagar är här

Café Crème - ett kultur- och litteraturmagasin på nätet - har en artikel som kanske kan intressera SeniorNet-klubbar och enskilda SNS-medlemmar. Det går att komma över datorer billigt. Läs mer här om hur man gör!

....Som följd av detta översvämmas samhället i dag av datorer som utrangerats från företag och privata hem därför att de betraktas som elektronikskrot, hopplöst föråldrade maskiner som inte längre kan göra det jobb som krävs. Detta är en dom som inte sällan är felaktig. Det som kanske stoppar en dator från att köra den senaste och tyngsta versionen av ett visst välkänt amerikanskt operativsystem och även fungera som hemmabio och spelmaskin är inget som hindrar att datorn används med andra, mindre kapacitetskrävande mjukvaror för kontorsarbete, internetsurfning, e-post, bildbehandling och musikuppspelning....
....Tack vare teknikutvecklingen och tack vare mjukvaruutveckling med öppen källkod är det i dag bara att gå ut och hämta de delar som behövs. Bara samla ihop dem, hårdvarukomponenter och mjukvaror. En dator är i dag gratis.
....Nåja, så enkelt är det kanske inte. Men mycket lär man sig på kuppen!|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips