Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-29

 

Kremering på Bali

Kremering på Bali - Bildspel om 10 bilder

1. Balineser samlas till kremering för att fira att tvillingsystern till sista kungen Ubud har dött och att hennes själ skall förlösas.
2. Byggnadsställningarna tas bort från den nio våningar höga ställning som härbärgerar hennes döda kropp.
3. Och 180 män bär det 11 ton tunga tornet från det kungliga palatset till begravningsplatsen.
4. De kungliga barnbarnsbarnen förenar sig med processionen. Den kungliga familjen spelar inte längre någon roll i de dagliga aktiviteterna, men familjen har pengar och är inflytelserik.
5. När de har nått begravningsplatsen bärs kistan försiktigt nerför en brant ramp av bambupinnar...
6. ...och bärs sedan runt begravningsplatsen tre gånger för att förvirra alla närvarande demoner.
7. Den placeras sedan innanför en attrapp av en tjurkropp och antänds. Tjuren symboliserar själens resa mot frihet.
8. Öinvånarna kommer kanske aldrig att kunna se något liknande igen - efter sex veckors intensivt förberedelsearbete som lågorna förtär på bara några minuter.
9. Ceremonin drar till sig stora skaror med människor - tiotusentals.
10. Även den här hinduiske prästen som är överväldigad av sina känslor.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips