Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-13

 

Tidig konst från PeruNational Geographic uppmärksammar den tidiga pre-Inka Mochekulturen i norra Peru - Peruvian Temple of Doom - och visar några exempel på deras konst, t ex detta vackra guldföremål.

Det finns en artikel om utgrävningarna av deras pyramider och man kan läsa mer om gåtan Moche-kulturen (på engelska).
Bildkälla


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips