Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-14

 

Ungdomar ger äldre datorsupport hemma

....Tech Group, riksförbundet för digitala medier och entreprenörskap, har startat ett projekt där den unga delar med sig av sina datorkunskaper till äldre. Projektet kallas Datorsupport hemma och syftar till att sammanföra olika generationer för utbyte av erfarenheter och kunskap.
- Datorsupport hemma är förvisso ett datorprojekt, men det handlar lika mycket om social verksamhet. Via Datorsupport hemma skapas intressanta möten mellan unga och gamla, där båda parter lär sig något nytt, säger Carina Rosenqvist, projektledare för Datorsupport hemma.....


....Hittills har ett 60-tal besök genomförts i Kronobergs län och närmast på agendan står att även inkludera äldre som bor i Kalmar, Blekinge och Jämtlands län.
- När ungdomarna är ute på supportjobb löser de datorproblemen först, men sedan brukar det alltid finnas tid för prat och kanske en fika tillsammans, säger Carina Rosenqvist.....


Besöken kostar bara 100 kronor för seniorer som önskar hjälp. Hittills har mest datorintresserade killar deltagit men Tech Group söker nu också datorkunniga tjejer för detta uppskattade projekt, som även stöds av Microsoft med programvara.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips