Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-12

 

Grön mat med recept och näringsinformation

Här finns många recept och mycket inspiration för den som vill lägga om sin kost. Inte minst värdefullt är det att kunna ta reda på vilka näringsämnen maten innehåller. Man kan söka i Livsmedelsdatabasen som Statens Folkhälsoinstitut ansvarar för.

Om jag vill veta mer om näringsämnen i t ex kyckling, väljer jag alternativet Livsmedelsgrupp och sedan Fågel, Minibas (jag vet inte vad det betyder) och 100 g. Då får jag som resultat upp ett kalkylark med alla typer av fågelkött i olika former och värden för näringsämnen i 14 kolumner. Resultatet kan sparas som excel-fil.

Man kan också skicka in sina egna vegetariska recept och få dem publicerade.

(Tips: Nätverket Seniorhuset)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips