Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-12

 

Lära IT: Söka konst på nätet - en handledning i att hitta

Ett mycket trevligt sätt att lära sig om sökning på Internet och samtidigt göra upptäckter inom området Konst på nätet, ger finska "Lära IT i vardagen - En personlig IT-lotsning", där man gärna tillbringar många upplevelserika timmar. Länken till sökskolan finns tillgänglig här på webbsidan till vänster bland IT-portalerna, så att man lätt skall kunna återvända till alla fina konstlänkar som man fått tips om.

I sökskolan finns innehållet alltid tillgängligt som länkar i ramen till vänster. Innehållsförteckningen ger en god uppfattning om vad denna guldgruva till sökportal har att bjuda på:|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips