Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-13

 

Tyfon över östra Kina

Väderförhållandena på många ställen på jorden ställer till stor förödelse för människorna på grund av enorma regn med översvämningar, hetta, skogbränder och häftiga stormar. Kina brukar så här års drabbas av tyfoner. I år är de mer våldsamma än på länge. Området söder om Shanghai är värst utsatt. Där dödades igår 63 människor och 1800 skadades av kringflygande husdelar.

Orkanerna över Kuba och Florida

Samtidigt har nu den kraftiga orkanen Charley nått Kuba där 200.000 människor evakuerats. Den befaras öka i kraft på väg mot Florida, samtidigt som Bonnie, den andra orkanen över Florida, tappat i styrka.

Förödelsen blev stor efter Charley och man befarar att fler än de nu funna 15 döda skall påträffas under all bråte. Vad värre är - en eller flera nya orkaner - Earl - är på väg in över Karibiska havet.

Tyfonen i östra Kina var den värsta sedan 1997 och dödade minst 115 människor. 415.000 människor har evakuerats.

Pågående klimatförändringar

Hettan förväntas bli mer brutal även i våra trakter på klotet, men framför allt i norra Afrika med temperaturer upp mot 60 grader. De heta perioderna blir mer intensiva, återkommer oftare och varar längre förutspår klimatforskarna, som ser växthusgaserna som en viktig orsak till förändringarna.

Dessa extrema väder- och klimatförhållanden kommer att innebära mycket svåra konsekvenser för samhällena. Stora grupper människor, framför allt äldre, dog i förra årets värmebölja i Frankrike och tidigare i en motsvarande i Chicago.

(Källa: BBCNews)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips