Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-04

 

Mamma dog igår

Sommaren innebär inte bara ledighet och avkoppling utan också för vissa svåra läkarbesked att bearbeta och för andra långa dygn av upprivande avsked. Att våga möta det allra svåraste och kunna skriva om det kan också vara ett sätt att gå vidare.

....Och när de kommer in till dig, mamma, är de verkligen som skickade från ovan. Lugna och fina, värdiga, mjuka, lugnande, professionella - de är hela orsaken till att dagarna blir lättare. De skänker värdighet till hela processen. Jag kommer aldrig någonsin att glömma bort dem. Aldrig. De gav dig vad du önskade när du ville dit, mamma. Värdighet....

Conny Palmkvist i Sourze


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips