Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-01

 

Solen som grönskimrande ädelsten

Discovrykanalen visade en direktsändning - en ultraviolett vy över solen från Solar and Heliospheric Observatory (SOHO).

Den virvlande gröna färgen är en återspegling av solens atmosfär. Denna atmosfär kallas korona och består av heta gaser med temperaturer mellan 1 och 2 miljoner grader Celsius.(via Jontas - typ webblogg)

DN har idag en intressant artikel om soltungorna - ett mysterium som svenska forskare varit med om att lösa.

....En fråga som länge intresserat forskarna är varför solen hela tiden kastar ut tungor av het gas, så kallade spikuler. Från jorden ser spikulerna ut som små taggar som sticker ut utanför solskivan. I verkligheten är "taggarna" mer än 3 000 kilometer höga gaspelare som solen slungar ut med en hastighet av 90 000 kilometer i timmen. De finns överallt. Vid varje given tidpunkt finns mer än 100 000 spikuler på solytan....

....Spikulerna är relativt små, med solens mått mätt. Men med hjälp av det svenska teleskopet fick forskarna så skarpa bilder av solytan att de kunde se att spikulerna bildas av de ljudvågor som går genom solen.....|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips