Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-03

 

Se Sydneyoperans arkitekt på LouisianaJørn Utzon byggde den uppmärksammade Sydneyoperan (färdig 1973), som nu renoveras av fader Jørn och sonen Jan tillsammans. Danska museet Lousiana i Helsingör uppmärksammar sin "store son" med en utställning från april till slutet av augusti 2004. Utzon har under hela sitt liv byggt för människor och utställningen lyfter fram hans mångsidighet, t ex hans egen villa Can Lis på en kulle med havsutsikt på Mallorca, där det underbara solljuset tas tillvara men skyddar inomhus från de heta sommarsolstrålarna.

Det finns litet läsning för den som planerar att besöka Sydneyoperan snart. Här kan man också läsa mer om själva Sydneyoperan, dvs byggnaden.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips