Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-02

 

Ny EU-statistik om IT-utvecklingen

Statskontoret har gått igenom material som på olika sätt belyser IT-utvecklingen i den offentliga sektorn. De undersökningar som ligger till grund för redovisningen är publicerade under perioden januari - juli 2004 i en pdf-fil på 24 sidor.

De områden som redovisningen belyser är:

- De allmänna förutsättningarna i form av privatpersoners och företagens tillgång till datorer och Internet.
- Offentlig sektors utbud av tjänster på Internet.
- Användningen av offentlig sektors tjänster på Internet.

Diagram 17 på sid 20 (av 24) visar att vad kvinnor och män väljer att söka upp på nätet är väldigt olika.

Personer över 55 år är genomgående de som använder resurserna på nätet minst - detta är inget oväntat för oss som känner till vad statistiken brukar utvisa (diagram 18, sid 21).

Diagram 21 visar att vi har långt kvar innan vi kommer upp i islänningarnas användning av internettjänster.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips