Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-30

 

Glaskonst på Röhsska museet
I sommar arrangerar Röhsska museet en utställning med två av våra mest namnkunniga glasformgivare; Ulrica Hydman-Vallien och Bertil Vallien, båda verksamma vid Åfors glasbruk.

Bertil Vallien visar endast unika objekt, bland annat båtar och huvuden i sandgjutet glas (fotot).

Utställningen invigdes av kulturminister Marita Ulvskog lördagen den 19 juni och pågår till och med den 10 oktober 2004.


Tips via zenior.net


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips