Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-11

 

Befolkningsklockan tickar fram 9 miljoner svenskar!

"Under 2003 ökade Sveriges befolkning med i genomsnitt en person var 15:e minut."

Nu är det bara på drygt 100 personer det hänger! Att vi skall bli 9 miljoner svenskar.

Följ utvecklingen på SCBs Befolkningsklocka! Observera att tiden är två timmar efter den egentliga svenska sommartiden och att Befolkningsklockan bygger på prognosdata. Men nog är det intressant att följa utvecklingen just nu! När sker månne omslaget till 9 miljoner?


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips