Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-31

 

Trögt för e-demokrati i Sverige

E-demokratiföretaget Votia läggs ner meddelar tidningen Dagens Samhälle, som är kommunernas och landstingens nya tidning. Trots några lyckade rådslag i bland annat Kalix, Luleå och Nyköping har det inte blivit något genombrott för e-demokratin. Votia Empowerment grundades av Nackas nuvarande oppositionsråd Niklas Nordström. På frågan varför har det inte blivit fler rådslag via internet, svarar han

"Det är svårt att säga. Över huvud taget har offentliga sektorn varit sämre än privata näringslivet att ta till sig den nya tekniken."

Ett ytterligare skäl till de uteblivna framgångarna är enligt artikeln många kommun- och landstingspolitikers njugga inställning till folkomröstningar som politiskt instrument. De ser gärna fler samråd och hearings - där förvisso internet kan vara till hjälp - men vill inte ha tvingande folkomröstningar. Därmed krymper marknaden för företag som sysslar med e-demokrati.

Landsting struntar i folkviljan
"Trots att en folkomröstning den 13 juni klart och tydligt visade att Norrköpingsborna är för att Vrinnevisjukhuset åter blir ett komplett länssjukhus, med en fullvärdig vård och akutmottagning dygnet runt, väljer landstingspolitikerna att följa en redan uppgjord omstruktureringsplan.

I den folkomröstning som genomfördes var 96 procent av dem som röstade för att sjukhuset återupprättas som akutsjukhus, skriver Folkbladet och Norrköpings Tidningar enligt SvD idag.

Men kommunstyrelsens uppmaning till landstinget i Östergötland att följa folkomröstningen får kalla handen. I ett svar till kommunen skriver landstinget att den omstrukturering som beslutats kommer att fullföljas."


Varför ta reda på folkviljan, när den ändå körs över?|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips