Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-30

 

Svampar i bild och text

"Naturhistoriska riksmuséet i Sverige ligger bakom den här fina Svampboken med en massa bra råd för gemene man. Svampboken presenterar ett antal svampgrupper och visar bilder av några arter ur varje grupp. I första hand presenteras goda matsvampar, giftiga svampar och arter som ibland förväxlas med matsvampar. Svamp bör behandlas som en ömtålig färskvara, jämförbar med skaldjur. Redan till synes friska svampar är bemängda med bakterier och mögelsvampar. Det är mycket vanligare att bli sjuk av dåliga exemplar av ätliga arter än att verkligen bli svampförgiftad. Plocka bara svampar som du säkert känner igen som ätliga. Undvik gamla tumregler om giftiga och ätliga svampar. Kolla in svampkorgen med 100 ätliga arter. Och till sist för konstintresserade: svampplanscher målade under överinseende av Elias Fries - akvareller av svampar från 1800-talets slut."

Bildkälla: Agaricus colossus, jättemusseron, målad av P. Åkerlund.

(Länktips: Länkvinken Nätverket Seniorhuset)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips