Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-28

 

FN slår ett slag idag för fri programvara!

För att söka åtgärder att mildra den digitala klyftan beträffande datortillgång organiserades en FN-konferens i slutet av förra året. Den blev upptakten till dagens stora FN-evenemang i många länder i Sydost Asien och i Syd-Afrika, rapporterar BBC News.

Dagens uppmaning är att installera program med öppen källkod på datorerna, t ex operativsystemet Linux, kontorssviten OpenOffice, webbläsaren Mozilla. Inom FN-projektet har man tagit fram bra informationsmaterial och studieguider för politiker, utbildare och användare, som de kan få med sig hem på CD-skiva efter att ha prövat på under dagens aktiviteter.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips