Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-30

 

3G-mobilen kan förändra livet för döva

För döva kan 3G förändra livet. De kan prata med varandra på sitt första språk, teckenspråket. Ny Teknik informerar om att Post- och Telestyrelsen testar den nya 3G-tekniken i ett pilotprojekt som staratade i maj tillsammans med döva. Redan har cirka 3 000 döva skaffat videotelefoner. 17 döva och hörselskadade i åldrarna 25 till 60 år har testat den nya tekniken. I det här projektet har PTS tagit hjälp av Sveriges Dövas Riksförbund.

"Mobiloperatören Tre förstod inte vad de gjorde när de erbjöd oss kunder att prata hur mycket som helst med vänner som har samma operatör. Vi pratar jämt! Det känns som om det här är en skänk från ovan, säger Hans Smedberg, som är projektsamordnare på SDR.

Det som människor utan funktionshinder ser som en självklarhet hoppas nu funktionshindrade få ta del av. Detta är grunden till de sju projekt som startade för två år sedan i PTS regi. Förutom dövas möjligheter med den mobila 3G-tekniken, vill PTS få fram nya tjänster som kan hjälpa dövblinda, synskadade, läshandikappade, intellektuellt funktionshindrade och personer med afasi.

Pensionärsorganisationerna borde också vara intresserade att vara med och utveckla den nya 3G-tekniken för den stora grupp äldre, som med åren får allvarliga hörselnedsättningar - och därmed begränsningar i sin livsföring - som kanske den nya 3G-tekniken kan avhjälpa.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips