Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-30

 

E-recepten är på gång

Computer Sweden har haft en serie artiklar under våren 2004 om e-recept. Nu har flera av de stora Stockholmssjukhusen infört e-recept och andra landsting är på gång. År 2006 har e-recept slagit igenom helt tror Gunnel Bridell, ansvarig för e-recept på Apoteket i dagens nummer av Computer Sweden. De viktiga drivkrafterna är ökad medicinsk säkerhet och höjd kvalitet genom minskad risk för överförskrivningar.

Meningen med e-recept är att man skall kunna gå in på internet och få fram sin personliga läkemedelslista med information om läkemedlem och med möjlighet att beställa medicin från ett visst apotek eller hem till den egna brevlådan. Alla apotek kan idag ta emot e-recept. Landstingen i norr har kommit längst i landet - de har nu mellan 80 - 95% e-recept.

I Stockholm skickades första veckan i juni vart femte recept elektroniskt. e-recept Stockholm nådde därigenom sitt projektmål 20% e-recept av möjlig receptmängd, i god tid före måldatumet 30 juni. Detta innebär att drygt 76 000 recept/månad skickas elektroniskt.

En patientundersökning är också på gång. De preliminära resultaten visar på mycket stor uppskattning från patienterna.

Vi börjar nu märka av konkreta tillämpningar som skall göra de offentliga tjänsterna mer tillgängliga för oss konsumenter - e-recept är en konkretisering av vad 24-timmarsmyndigheten kan erbjuda.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips