Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-25

 

Ny roll för patienter med IT i vården

Dagens specialbilaga IT i Vården, som ComputerSweden och Dagens Medicin har samverkat om, innehåller många intressanta artiklar om hur IT äntligen börjar få betydelse inom vården. Även om man häpnar över hur dålig samordning det är mellan olika landsting och över den låga användarkvaliteten i de flestajournalsystem som är i bruk.

Vår roll som patienter har förändrats positivt tack vare medicinsk information på webben, vilket läkarna redan har märkt - vi är mer kunniga och kravställande. Det nya och spännande är nu att vi patienter börjar kunna samverka mer med läkarna med hjälp av IT, vi får en mer aktiv roll. Detta framgår tydligt av artikeln Reumatiker håller koll via datorn i specialbilagan. Kroniska reumatiker kan någon gång varje vecka mata in i en behändig liten IT-utrustning hur deras leder ser ut, hur de mår m m, och den här informationen som går in i databasen ger patienten tillbaka kurvor över den egna sjukdomsutvecklingen och den ger naturligtvis också läkarna massor med värdefull information. Både patienten och läkaren/sjukvården har således allt att vinna på de nya digitala möjligheterna.

Reumatikerprojektet startar i höst och använder sig av den nya säkra e-tjänsten Mina vårdkontakter som i våras vann Guldlänken som bästa offentliga IT-tjänst.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips