Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-01

 

Vad är det hos IT-system som gör folk sjuka?

"Det har kommit flera rapporter på sista tiden om IT-system som gör användarna sjuka.

I Kyrkans tidning skriver man om Kbok, det nya kyrkobokföringssystemet, som har gjort användare så frustrerade så att de har fått söka läkare: "? Var 20 minut slås systemet av och så kommer meddelandet ?Kbok svarar inte?. Då kan det bero på att en kollega i en annan församling är inne i samma ärende och så hakar det upp sig. Och för varje ändring måste en ny blankett skrivas ut, men det är just där det kör fast." Det finns också farhågor om att vissa uppgifter har försvunnit för gott i systemet, vilket skulle bryta vår kyrkobokföringstradition sen flera hundra år."


Simon Winter, som tillsammans med Per Johansson publicerar Infontologybloggen, har ett brett, samhällskritiskt perspektiv på systemutveckling och de ställer frågan i rubriken ovan och ger ytterligare några problematiska exempel i länken. Problemet gäller naturligtvis för stora grupper yrkesverksamma, som är låsta genom arbetet till sina tangentbord och skärmar.

När det gäller seniorers användning av webben är nog risken stor att hemsidor som är tunga att ladda in eller svåra att förstå sig på och navigera i aldrig kommer att undersökas ens. Seniorer kllickar sig bara vidare - hur värdefullt innehållet än kanske är.

Om myndigheterna nu i vårt samhälle vill att nästan all offentlig information uteslutande skall vara tillgänglig på webben för alla grupper - inklusive för alla de seniorer som inte har vanan inne från arbetslivet att använda sig av datorer och webben - ställs det tuffare krav på webbutformningen och även på hårdvaran.

Inom SeniorNet Sweden har vi noterat att det pågår ett intressant utvecklingsarbete i USA, där utrustningen PCtvt snart skall testas i Indien - en billig och mycket kompetent surfutrustning.

Men många svenska seniorer vill inte vänta i flera år utan vill kunna köpa billig och lättanvänd utrustning redan idag. Vem tänker på denna stora användargrupp?
|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips